Czech Translation / Čeština

ToldistToldist Posts: 6
edited March 2013 in Mod Showcase
Rozhodl jsem se vytvořit češtinu na Torchlight 2 a chci se zeptat, jestli se najde ještě někdo, kdo ji ocení.
Sign In or Register to comment.